کنگره بین المللی طب انتقال خون در تهران با موفقیت اجرا شد. گزارش تصویری

 

 

 IBT_5669

IBT_6667

IBT_6779

IBT_6996

IBT_7046

آتلیه کودک