همایش های داخلی مرتبط با طب انتقال خون

–  ششمین کنگرهآزمایشگاه و بالین-۲۳ الی ۲۵ بهمن ۱۳۹۲- مکان سالن همایشهای برج میلاد

–  د وازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران-۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳- مکان : مرکز همایش های رازی

–   سی و هشتمین کنگره جامعه جراحان ۲۰الی ۲۴  اردیبهشت ۱۳۹۳

–   دهمین برنامه جامع بازآموزی مدون پزشکان عمومی سراسر کشور، زمان برگزاری: ۲۰ الی ۲۲ خرداد ۱۳۹۳

–   سمینار بین المللی خون های نادربا همکاری انجمن بین المللی انتقال خون (ISBT) شهریور۱۳۹۳

–   سمیناربین المللی هپاتیت B و C-برگزار کننده: مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تبریز-زمان برگزاری: ۱۹ الی ۲۰ شهریور ۱۳۹۳

–  کنگره ملی راهکارهای ارتقای سلامت و کاهش مرگ و میر مادری- برگزار کننده: اداره سلامت مادران وزارت بهداشت- زمان برگزاری: ۴ الی ۵ مهر ۱۳۹۳

–  ششمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران-برگزار کنندگان: دانشگاه علوم پزشکی تبریز، انجمن پزشکان کودکان آذربایجان شرقی، مرکز تحقیقات سلامت کودکان دانشگاه علوم پزشکی تبریز- زمان برگزاری: ۸ الی ۱۰ مهر ۱۳۹۳

–   کنگره سالانه انجمن علمی جراحان عمومی ایران-زمان برگزاری: ۲۴ الی ۲۶ مهر ۱۳۹۳

–  مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی

آتلیه کودک