مالاریا و اهدا خون

malaria

با مطالعه جدول زیر می توانید با سیاست ما در رابطه با پذیرش اهداکنندگانی که مبتلا به مالاریا شده اند یا زمانی را در مناطق مالاریا خیز  به سر برده اندآشنا شوید :

سیاست سازمان انتقال خوندر پذیرشاهداکننده مدت اقامت در منطقه مالاریاخیز
یک سال پس از خروج از آن آن منطقه می توانید خون اهدا کنید. کمتر از ۶ ماه متوالی
۳ سال پس از خروج از آن منطقه می توانید خون اهدا کنید. ۶ ماه متوالی یا بیشتر
شما به طور دائم از اهدای خون معاف هستید ابتلا به مالاریا

اگر مایل به اهدای پلاسما (پلاسمافرزیس) جهت تهیه داروهای مشتق از پلاسما هستید ۶ ماه پس از ترک منطقه مالاریاخیز می  توانید اقدام به این کار کنید

آتلیه کودک