سومین کنگره بین المللی طب انتقال خون در ایران برگزار می شود

کنگره نسخه چاپ (1)

 

 

سومین کنگره بین المللی طب انتقال خون در ایران برگزار می شود

کنگره بین‌المللی طب انتقال خون با هدف ارتقای سطح دانش طب انتقال خون درکشور و کشورهای منطقه و با تاکید بر کاربرد مبتنی بر شواهد خون، فرآورده های خونی و داروهای مشتق از پلاسما برگزارمی‌شود. انجمن علمی انتقال خون سومین کنگره بین المللی طب انتقال خون دارای ۱۶ امتیاز باز آموزی جهت متخصصین رشته های پزشکی و آزمایشگاهی می باشد. پذیرش خلاصه مقاله جهت سومین کنگره بین المللی طب انتقال خون از تاریخ ۹۴/۴/۱۵ آغاز شده است.

لازم به ذکر است این کنگره با همکاری موسسه عالی آموزشی  پژوهشی طب انتقال خون، انجمن علمی انتقال خون ایران و مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت در آموزش و پژوهش سلامت خون و مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران برگزار می شود.

 

آتلیه کودک