اهدا پلاکت

پلاکت ها اجزایی از خون هستند که در تشکیل لخته نقش دارند.اندازه این سلول ها ۴/۱ گلبوا های قرمز است، پلاکت ها در مغز استخوان ساخته می شوند و عمر مفید آن ها فقط ۵ روز است.

در یک فرد سالم تعداد زیادی پلاکت ساخته و در بدن ذخیره می شود.اگر آسیب یا خونریزی اتفاق بیفتد پلاکت ها آزاد شده و فرایند تولید لخته را شروع می کنند.مثلا وقتی رگ خونی آسیب می بیند پلاکت ها به جدار ناصاف آن رگ می چسبند و توده ای را تشکیل می دهند تا سوراخ ایجاد شده در دیواره رگ را پر کنند، امااگر وسعت ناحیه آسیب دیده خیلی زیاد باشد پلاکت ها به تنهایی نمی توانند خونریزی را متوقف کنند.

وقتی پلاکت ها در محل آسیب دبده جمع می شوند ماده ای را آزاد می کند که با کمک برخی پروتئین های پلاسمایی تولید لخته می کنند که این لخته مانند چسب محکم تری بر روی محل آسیب عمل می کند.

معمولا هر فرد سالمی که واجد شرایط اهدای خون باشد می تواند اهداکننده پلاکت نیز باشد. برای آشنایی با مراکزدارای پلاکت فرز، با مراکز انتقال خون استانی تماس بگیرید.

آتلیه کودک