اهدا خون

در کشور ما بیشترین نوع اهدا در سازمان انتقال خون از این نوع می باشد.  این فرآورده پس از اهدا به اجزا آن تفکیک می شود و هر جزء به یک بیمار نیازمند تزریق می شود. بیشترین مورد مصرف گلبول قرمز در کشورما  مربوط به بیماران تالاسمی، سرطانی و شرایط اورژانسی مانند خونریزی های شدید و تصادفات است.

در مجموع هزاران نفر در سال به دلیل تصادفات، اعمال جراحی یا درمان سرطان، سوختگی ها، هموفیلی و … خون یا فراورده های خونی دریافت می کنند.

  • به طور متوسط هر شخص ۵ لیتر خون دارد.
  • هر واحد خون اهدایی تقریبا ۴۵۰ سی سی است.
  • به طور متوسط هر بیمار ۶/۴ واحد خون نیاز دارد.
  • در سال ۹۲ بیش از ۲ میلیون واحد خون در سازمان انتقال خون اهدا شده است.

انواع اهدا :

سازمان انتقال خون ایران متولی تامین خون و فراورده های خونی در کشور می باشد.

  • بیشترین نوع اهدا در سازمان انتقال خون، اهدای خون کامل می باشد که خون کامل متشکل از گلبول های قرمز، گلبول های سفید، پلاکت ها و پلاسماست.خون کامل موارد مصرف بسیار محدودی دارد و در اغلب موارد به صورت گلبول قرمزمتراکم، پلاکت و پلاسما جداسازی شده و سپس مورد مصرف قرار می گیرد.
  • برخی از اهداکنندگان  طی فرایندی به نام پلاسمافرزیس، پلاسما اهدا می کنند.

در این روش خون شما وارد دستگاه فرزیس شده و بعد از جداسازی پلاسمای آن ب باقیمانده خون به بدنتان برگردانده می شود. پلاسمای تهیه شده با این روش ممکن است برای تزریق به بیمار یا تهیه فراورده های پلاسمایی مورد استفاده قرار گیرد. در سازمان انتقال خون ایران فقط پلاسمافرز درمانی برای آنهایی که پزشک تجویز نموده است انجام می شود.

  • در بعضی موارد اهداکننده پلاکت اهدا می کند برای اطلاع از مراکز پلاکت فرزیس به مراکز انتقال خون مرکز استان خود تماس بگیرید.
  • برای اهداکنندگانی که مایل به اهدای سلول بنیادی هستند سازمان انتقال خون مرکری واقع در تهران نمونه خونی از آن ها گرفته و پس از تعیین پروتئین های اختصاصی آن اطلاعات را وارد بانک اطلاعاتی سلول های بنیادی سازمان می نماید .در صورتی که هر زمان بیماری نیاز به پیوند سلول بنیادی با این مشخصات داشته باشد این اطلاعات از بانک اطلاعاتی قابل استخراج است. در صورت مطابق بودن HLA  با گیرنده شما برای اهدا فراخوان خواهید شد.

 

آتلیه کودک