اهداف

goals-quotes (1)

 • هدف انجمن ارتباط علمی ، فنی ، تحقیقاتی و آموزشی بین متخصصان علوم مرتبط با طب انتقال خون می باشد .
 • ایجاد ارتباط علمی – فنی – آموزشی – تحقیقاتی با سایر مراکز معتبر علمی جهان در عرصه طب انتقال خون
 • ارتقاء سطح بینش و دانش طب انتقال خون در جامعه کشور
 • ارتقاء سطح آموزش جامعه انسانی در زمینه کاربرد خون و فراورده و جایگاه طب انتقال خون و سلامت خون
 • ارائه مشاوره به سازمان انتقال خون – وزارت بهداشت و درمان و کلیه سازمانها و نهادهای حقیقی و حقوقی و شرکت های داروئی و سازندگان و وارد کننده مواد آزمایشگاهی مرتبط با علم انتقال خون
 • ارائه مشاوره آموزشی و تحقیقاتی به سازمانها و ساختاری که در زمینه سلامت جامعه فعالیت می کنند.
 • ارائه مشاوره به پالایشگاههای خون و مراکز تهیه و تولید فرآورده های سلولی پلاسمائی
 • انجام تحقیقات در زمینه سلامت جامعه
 • بررسی و ارزیابی مشکلات شغلی ، آموزشی پرسنل مرتبط با علوم انتقال خون و مصرف کنندگان خون به مفهوم پزشک و بیمار و ارائه راه حل مناسب با کمک سایر ارگانهای مربوطه
 • ارائه مشاوره به نهادها و ارگانهای حقوقی و قانونی . نظام پزشکی ، پزشکی قانونی
 • مبادله اطلاعات و تجربیات علمی و تحقیقاتی با مراکز علمی ، پژوهشی اجرایی و صنعتی داخل و خارج کشور واجرای طرحهای مشترک
 • ارائه خدمات آموزشی به واحدها و موسسات مختلف دولتی و غیر دولتی داخل و خارج کشور و تاسیس مراکز آموزشی پس از کسب مجوزهای لازم
 • برگزاری همایش ها و کارگاههای آموزشی وپژوهشی ملی و بین الملل

آتلیه کودک